Korzyści

 

W ramach współpracy z Kancelarią Brokerską Meritum zapewniamy Państwu

 

W ramach współpracy z Kancelarią Brokerską Meritum zapewniamy Państwu

• Pełen zakres i kompleksową obsługę

  • Kancelaria Brokerska bez żadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami. Może załatwić wszystkie formalności i w zależności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę.

• Dopasowanie oferty do Państwa potrzeb

  • Broker wskazując i omawiając kilka ofert towarzystw ubezpieczeń, kieruje się wyłącznie potrzebami swojego klienta. Z tego względu polegając na opinii brokera możecie Państwo dokonać wyboru lepszego wariantu ubezpieczenia. Zawarcie konkretnej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem brokera będzie korzystniejsze, co do zakresu i ceny ubezpieczenia

• Oszczędność czasu

  • Dzięki pracy brokera nie musicie Państwo poświęcać wiele czasu na długotrwałą i żmudną analizę ofert poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Oszczędzacie Państwo cenny czas, niezbędny w przypadku bezpośrednich negocjacji z wieloma ubezpieczycielami. Broker dokona analizy ofert, uwzględniając nie tylko cenę ubezpieczenia, ale także proponowany zakres ochrony.    

• Znajomość rynku ubezpieczeniowego

  • Broker przygotowuje zapytanie ofertowe (slip brokerski), a następnie zwraca się z nim do wszystkich ubezpieczycieli, prowadzących na rynku potrzebne ubezpieczenie. Na rynku działa obecnie ponad 60 firm ubezpieczeniowych. Plasując ryzyko Klienta, broker kieruje się wiedzą o sytuacji finansowej firmy ubezpieczeniowej, ocenami ubezpieczycieli, dokonanymi przez agencje ratingowe, doświadczeniem w sprawnej obsłudze dotychczasowych Klientów Kancelarii oraz sprawnością procesu likwidacji szkód.

• Uzyskanie szerszego zakresu ochrony

  • Poszukując ochrony ubezpieczeniowej, zawieracie Państwo ubezpieczenie najczęściej na warunkach standardowych. Warunki i cena udzielanej ochrony jest ustalana przez towarzystwo i dostosowana do ponoszonego ryzyka. Często zapisy zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) mogą okazać się niezrozumiałe lub różnie interpretowane szczególnie w przypadku szkody.

• Uzupełnienie oferty o klauzule brokerskie,

  • Korzystając z pomocy brokera, możecie Państwo uzyskać od dotychczasowego lub nowego ubezpieczyciela dodatkowe korzystne dla siebie klauzule w umowie ubezpieczenia, oraz pisemną interpretację zapisów w OWU, które mogą okazać się bezcenne w przypadku wystąpienia szkody.      

• Obiektywną i bezstronną ofertę

  • Broker ubezpieczeniowy działa w Państwa imieniu i jako Wasz przedstawiciel lub pełnomocnik nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje Państwu możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga w dokonaniu porównania ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na Państwa rzecz.